Overføring av plikt for oppbevaring av geodata

04.07.2013
Ved oppgivelse av en utvinningstillatelse og ved tilbakelevering av deler av området for en utvinningstillatelse skal rettighetshaver innsende alt vesentlig geofaglig materiale som stammer fra det område som oppgis eller tilbakeleveres, og som ikke tidligere er oversendt myndighetene.

Før oppgivelse eller tilbakelevering skal rettighetshaver sende en oversikt over alt geofaglig materiale og hvor dette er oppbevart, sammen med informasjon om lagringsformat:

Skjema - Oversikt over all geofaglig materiale  ved oppgivelse eller tilbakelevering av en utvinningstillatelse (S-5)

Dersom rettighetene til dataene er overdratt til andre, skal dette meldes til Oljedirektoratet på fastsatt skjema for at overføring av plikten til oppbevaring av dataene i henhold til petroleumsloven § 10-4 og petroleumsforskriften § 55 skal anses oppfylt:

Skjema - Overføring av ansvar for datalagring (S-4)