Regelverk

regelverk
Her vises det sentrale regelverket for ressursforvaltningen i petroleumsvirksomheten innenfor Olje- og energidepartementets og Oljedirektoratets myndighetsområde – fordelt på lov, overordnet forskrift og forskrifter fastsatt av Oljedirektoratet.

Annet relevant regelverk for petroleumsvirksomheten må søkes opp på de respektive myndigheters hjemmesider eller fra Lovdata.

Oljedirektoratet har fastsatt forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (Ressursforskriften) og forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2 (Måleforskriften).

Forskriftene er fastsatt i medhold av petroleumsloven og CO2-avgiftsloven og utfyller bestemmelser i de to lovene og i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet.

 

 

 

 

 


01.11.2007