Årlig avgiftsvedtak for CO2-avgift

02.01.2019
Økning av CO2-avgiften for 2019, i henhold til Stortingets avgiftsvedtak av 12.12.2018.

CO2-avgiften for 2019 er økt fra kr 1,06 til kr 1,08 per standardkubikkmeter gass og for CO2 som skilles ut fra petroleum og slippes ut til luft, samt fra kr 1,06 til kr 1,08 per liter olje eller kondensat.

Det er for 2018 vedtatt at for naturgass som slippes ut til luft (kaldventilert) er avgiften kr 7,41 per standardkubikkmeter.

Når det gjelder innrapportering og beregning av CO2-avgift til Oljedirektoratet er det viktig at det fremkommer tydelig i grunnlagsskjemaene hvilke mengder som skal betale avgift med høy sats.