Seismikk

Seismisk datainnsamling brukes for å kartlegge mulige petroleumsressurser i undergrunnen. Hovedsakelig er det olje- og seismikkselskapene som gjennomfører toktene. Det gjøres også andre typer undersøkelser, som innsamling av elektromagnetiske data og grunne boringer.