Artikler om seismikk

Retningslinjer for tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data) som kan ha betydning for ressursforvaltningen

12.09.2016 Tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data) som kan ha betydning for ressursforvaltningen er regulert i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) §55 siste ledd:

Oversikt over seismiske data på norsk sokkel

10.08.2016 Oversikten viser alle seismiske data fra norsk sokkel. Den viser også hvilke undersøkelser som har frigitte datasett og undersøkelser som har datasett som kan forventes å bli frigitt i framtiden.

OD selger 3D-seismikk fra et område sørøst for Troll, blokk 31/5

12.07.2016 3D-seismikken som legges ut for salg omfatter blokk 31/5 (samt en mindre del av blokk 31/4).

OD-seismikk i Barentshavet nord

25.02.2014 Seismiske data som myndighetene opp gjennom årene har samlet inn nord for 74 grader 30 minutter nord er ikke tilgjengelige.

Selger seismikk fra islandske havområdene ved Jan Mayen

13.12.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D seismikk ved havområdene utenfor Jan Mayen både på norsk og islandsk kontinentalsokkel.

Selger seismikk fra Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen

11.12.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D seismikk i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen.

Seismikk i Norskehavet og Barentshavet sør innsamlet før 2001

29.04.2013 Prisen for Oljedirektoratets (OD) seismiske datapakker for Norskehavet og Barentshavet sør tilsvarer administrasjonskostnadene.

ODs nye seismiske data i Barentshavet sørøst og Jan Mayen

19.03.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn seismikk i havområdene utenfor Jan Mayen og i Barentshavet sørøst. Nå kan du laste ned kart (pdf) og linjetraseer (shape-filer) fra innsamlingene.