Fiskerikyndige må godkjennes

For å forebygge konflikt mellom fiskerier og seismisk datainnsamling, krever petroleumsregelverket at en fiskerikyndig person skal være om bord i fartøy som foretar seismiske undersøkelser når det er nødvendig av hensyn til fiskeriaktiviteten i området.

Illustrasjon: Lars Falck JørgensenDen fiskerikyndige spiller en svært viktig rolle som rådgiver overfor ledelsen på de seismiske fartøyene. Den fiskerikyndige skal bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Han/hun skal opptre objektivt overfor aktørene.

Den 1. juni 2009 ble det innført krav om at den fiskerikyndige måtte gjennomgå et kurs for å kunne utøve rollen. Det forutsettes at kursdeltakerne har inngående kunnskaper om fiskeriaktiviteten. Vedkommende må blant annet kunne dokumentere at han/hun har vært aktiv fisker og/eller fiskerikyndig i minst 12 måneder til sammen i løpet av de siste fem årene.

Formålet med kursene er å øke kompetansen om regelverk, konflikthåndtering, rapportering, varsling og organisering, i tillegg til at det gis en innføring i undersøkelsesaktiviteter. Deltakernes engelskkunnskaper blir også testet.

I løpet av 2009 ble det gjennomført seks kurs. Neste kurs blir holdt når et tilstrekkelig antall har meldt sin interesse. Det vurderes å innføre en egenandel.

For informasjon om nye kurs, ta kontakt med


Tema: Seismikk

20.12.2018