Seismikk på norsk sokkel

01.02.2016
   

 

Historisk seismikkinnsamling –
norsk sokkel

 


Innsamlingen av data, og spesielt 3D/4D-data er blitt mye mer effektiv (grå linje), mens bruk av lydkilden (båtkilometer – blå linje) ikke er endret mye.

 


Tema: Seismikk