ODs nye seismiske data i Barentshavet sørøst og Jan Mayen

Kart
19.03.2013
I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn seismikk i havområdene utenfor Jan Mayen og i Barentshavet sørøst. Nå kan du laste ned kart (pdf) og linjetraseer (shape-filer) fra innsamlingene.

I den sørøstlige delen av Barentshavet samlet selskapet Dolphin Geophysical inn 6766 kilometer i tidsrommene 26. april – 15. juni og 1.-6. juli 2012 med fartøyet Artemis Atlantic.

Seismikkselskapet PGS samlet inn 2D seismikk med fartøyet Nordic Explorer. Ved Jan Mayen ble det i 2012 samlet inn 9508 kilometer i perioden 5. juni – 9. august.

"Alle innsamlingsprosjektene ble gjennomført på en optimal måte i fjor," kommenterer Sissel Eriksen, som er direktør for leting i Oljedirektoratet.

I februar la Oljedirektoratet la for første gang fram et ressursestimat for havområdene rundt Jan Mayen og Barentshavet sørøst. Estimatene er blant annet basert på denne seismikken.

 

Last ned kart


Last ned shape-filer


Tema: Seismikk