Seismikk i Norskehavet og Barentshavet sør innsamlet før 2001

seismikk-bat02
Prisen for Oljedirektoratets (OD) seismiske datapakker for Norskehavet og Barentshavet sør tilsvarer administrasjonskostnadene.

 

Bestilling av data - leverandører:

  • Prosesserte data, digitalt format - CGG.
  • Prosesserte data, film og papirkopier - Oljedirektoratet. Oppgi datasett, linjenavn og prosesseringsutgave ved bestilling av film/papirkopi.
  • Digitale feltdata samt forespørsler om andre datatyper - Oljedirektoratet.


Ny praksis fra 2001

Fram til 2001 var kjøp av ODs seismiske datapakker i Norskehavet og Barentshavet sør obligatorisk for selskap som ønsker å tilegne seg andre data i samme område.

Kravet om kjøp fra OD opphørte i henhold til Stortingsmelding 39 (1999-2000).

I forbindelse med denne omleggingen ble prisen for disse dataene endret. Dette gjelder bare for seismiske data som er samlet inn før 2001.

Resultatet av reprosesseringer som utføres på OD's feltdata er rapporteringspliktige iht vanlige rapporteringskrav. (Jmf veiledningen. Lenke til pdf >> ). OD vil praktisere en taushetsperiode tilsvarende omsettelige seismiske data for slike.

 

Last ned:

 


Tema: Seismikk

29.04.2013