Oversikt over seismiske data på norsk sokkel

seismikk02
Oversikten viser alle seismiske data fra norsk sokkel. Den viser også hvilke undersøkelser som har frigitte datasett og undersøkelser som har datasett som kan forventes å bli frigitt i framtiden.

Data frigis i henhold til petroleumsforskriftens paragraf 85, som omhandler saksbehandling og taushetsplikt.

Oversikten er delt inn i kategoriene omsetteligeog ikke-omsettelige undersøkelser.

Data fra omsettelige undersøkelser frigis etter ti år, mens data fra ikke-omsettelige undersøkelser frigis etter to år (data eid av rettighetshavere i utvinningstillatelser) eller fem år (data eid av selskaper).

Oljedirektoratet (OD) fører kontroll med hvilke datasett under den enkelte undersøkelse som kan frigis.

Oversikten viser også estimert dato og årstall for frigivelse av originalprosessering til den enkelte undersøkelse dersom ikke OD i fremtiden forkorter eller forlenger taushetsperioden, eller at regelverket endres.

Det er bare bruksrett som følger med de frigitte datasettene. Operatøren for den enkelte undersøkelse er fremdeles eier av dataene.

Seismiske data kan hentes fra DISKOS-databasen hos CGG.


Tema: Seismikk

10.08.2016