Selskaper med undersøkelsestillatelse

Oljedirektoratet gir tillatelse til undersøkelser i de åpne områdene på norsk sokkel, jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet §§ 3, 4, 5 og 6. Tillatelsen gis per tiden for ett kalenderår.

I 2016 har disse selskapene undersøkelsestillatelse:

 • A/S Norske Shell
 • CGG Service (Norway) AS
 • Dolphin Geophysical AS
 • Electromagnetic Geoservices ASA
 • ENI Norge AS
 • Lundin Norway AS
 • Multiclient Geophysical ASA
 • Multiklient Invest AS
 • ORG Geophysical AS
 • Polarcus Norway AS
 • SeaBird Exploration Norway AS
 • Searcher Seismic
 • Statoil Petroleum AS
 • TGS-Nopec Geophysical Company ASA
 • WesternGeco AS
 • Oljedirektoratet
 • Dong E&P Norge AS
 • Spectrum Geophysical Services

Tema: Seismikk

12.09.2016