Selskaper med undersøkelsestillatelse

Oljedirektoratet gir tillatelse til undersøkelser i de åpne områdene på norsk sokkel, jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet §§ 3, 4, 5 og 6. Tillatelsen gis per tiden for ett kalenderår.


Tema: Seismikk

26.06.2017