Selskaper med undersøkelsestillatelse

Oljedirektoratet gir tillatelse til undersøkelser i de åpne områdene på norsk sokkel, jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet §§ 3, 4, 5 og 6. Tillatelsen gis per tiden for ett kalenderår.

I 2017 har disse selskapene undersøkelsestillatelse:

  • Aker BP ASA
  • CGG Service (Norway) AS
  • Electromagnetic Geoservices ASA
  • ENI Norge AS
  • Lundin Norway AS
  • MultiClient Geophysical ASA
  • Multiklient Invest AS
  • Spectrum ASA
  • Statoil Petroleum AS
  • TGS-Nopec Geophysical Company ASA

Tema: Seismikk

21.02.2017