Selskaper med undersøkelsestillatelse

Oljedirektoratet gir tillatelse til undersøkelser i de åpne områdene på norsk sokkel, jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet §§ 3, 4, 5 og 6. Tillatelsen gis per tiden for ett kalenderår.

I 2017 har disse selskapene undersøkelsestillatelse:

 • Aker BP ASA
 • CGG Service (Norway) AS
 • Electromagnetic Geoservices ASA
 • ENI Norge AS
 • Lundin Norway AS
 • MultiClient Geophysical ASA
 • Multiklient Invest AS
 • Spectrum ASA
 • Statoil Petroleum AS
 • TGS-Nopec Geophysical Company ASA
 • WesternGeco AS
 • Polarcus Norway AS
 • ORG Engineering AS
 • Seabird Exploration Norway AS

Tema: Seismikk

23.03.2017