Avslutning og disponering

Petroleumsproduksjonen fra enkelte av feltene på norsk sokkel er avsluttet eller i ferd med å avsluttes. I årene som kommer skal en del av innretningene på sokkelen stenges ned og fjernes på en forsvarlig måte.

Disponering av betonginnretninger

I perioden 1973 til 1995 er det plassert 14 betonginnretninger til bruk i petroleumsnæringen på norsk kontinentalsokkel. To av disse er flytende (Heidrun A og Troll B), mens resten står på havbunne...

Forsvarlig fjerning av gamle innretninger

Mange av innretningene på norsk sokkel nærmer seg slutten av sin levetid. OD venter en betydelig økning i etterspørselen etter kompetanse og utstyr for å disponere disse på en forsvarlig måte.

Utrangert utstyr fraktes til land

Den vanligste metoden for å fjerne innretninger fra norsk sokkel er å demontere dem og frakte dem til land. Ny teknologi blir utviklet for å gjøre arbeidet mer kostnadseffektivt.

Friggavvikling

Frigg-feltet er det største feltet hittil på norsk sokkel hvor disponering av innretningene er ferdigstilt. Nesten fem år etter at demonteringen startet opp i 2005, ble alle overbygninger,...

Kontakt