Mer data fra leteboringene

Kjerne
Siden 2001 har Oljedirektoratet publisert et utvidet datagrunnlag fra mer enn 1000 leteboringer på norsk sokkel.

WDSS (Well data summary sheets) for disse leteboringene på Faktasidene inneholder mye brønnrelatert informasjon og data som ikke lenger er konfidensielle.

I Faktasidene ligger det generell informasjon om samtlige leteboringer på norsk sokkel.

WDSS-brønnene har i tillegg borehistorikk, testresultater, tekniske brønndata, ODs tolkning av formasjonstopper, geokjemiske data og oversikter over hvilke intervaller OD har borekaks og borekjerner samt væskeprøver. For en god del av leteboringene er det også lagt ut bilder av borekjerner og brønnlogger.

Faktasidene inneholder også beskrivelser for litostratigrafiske enheter (grupper, formasjoner og ledd) som er i bruk på norsk sokkel. Ved hjelp av disse sidene er det også mulig å finne fram til brønner som er kjernetatt i de enkelte formasjonene.

Bruken av WDSS

”Vi får svært gode tilbakemeldinger på WDSS, det er tydelig at dette er informasjon aktørene i oljebransjen har nytte av,” kommenterer geolog Anke Wolff i Oljedirektoratet.

I løpet av september 2010 var det 60.000 sidevisninger for brønnfaktasidene. I løpet av de ni første månedene av 2010 ble det registrert 500.000 sidevisninger.

Særlig før søknadsfristen for de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder (TFO) er etterspørselen stor. Selskapene ønsker seg mest mulig detaljert informasjon om de utlyste områdene.

”Jeg har inntrykk av at særlig konsulentselskaper og små, nye oljeselskap som ikke sitter på egne data har glede av ODs publisering av data,” sier Wolff, som også har inntrykk av at de store operatørselskapene er positive til at dataene deles.

Hun tror at selskapene ser på informasjonen i Faktasidene som autoritativ og uavhengig, siden OD representerer forvaltningen.

Hovedregelen er at ikke-tolkede data fra leteboringer på norsk sokkel som rapporteres til OD, er konfidensielle i 2 år, mens selskapenes fortolkning av resultatene er unntatt offentlighet i 20 år. Oljedirektoratets geologer gjør imidlertid egne tolkninger av frigitte borehullsdata, og disse vurderingene er tilgjengelige i WDSS. 

OD vil at alle skal ha tilgang på mest mulig frigitte data fra petroleumsvirksomheten, derfor kan bildene og resten av informasjonen lastes ned og brukes gratis.

Data fra frigitte brønner er tidligere blitt publisert i papirform. OD arbeider med å gjøre data fra samtlige leteboringer tilgjengelig via Faktasidene. Ifølge Anke Wolff gjenstår det å oppdatere informasjonen for rundt 270 leteboringer (september 2010) i tillegg til data for nye boringer som publiseres fortløpende 2 år etter boring.

WDSS i Faktasidene

WDSS finnes på Oljedirektoratets Faktasider. Velg Exploration wellbores i menyen til høyre og så With extended data available (WDSS) eller With core photos for å få opp en liste over brønner med henholdsvis WDSS og kjernebilder. Generell informasjon og litostratigrafi for alle letebrønner kan lastes ned under Downloads i menyen til høyre.

Innholdet på sidene oppdateres fortløpende, basert på ny informasjon og nye tolkninger. For å sikre best mulig kvalitet på innholdet, vil OD gjerne ha tilbakemeldinger fra brukerne.


Tema: Brønner

05.10.2010