ODs Geobank

Oljeprove
Oljedirektoratet (OD) lagrer kjerneprøver og borekaks fra lete- og produksjons-brønner på norsk sokkel. I tillegg har OD olje- og referanseprøver for geokjemiske standarder.

Oversikt over brønner med ulike typer tilgjengelige data finnes på ODs faktasider

ODs Geobank er tilgjengelig for visning av kjerneprøver og for uttak av prøver for studier.


Kjernevisning

Kjernevisning må bestilles i god tid. Bestilling sendes på e-post til Bestilling.Kjernevisning@npd.no 

Fra 1. mars 2014 er prisen for tilgang til ODs kjernevisningsrom innenfor normal arbeidstid (8-16) NOK 3200 per dag per rom.

Det er også mulig å gjennomføre kjernevisning utenfor normal arbeidstid (forutsatt at det blir avtalt i rimelig tid og OD-personell er tilgjengelig).

Timepris for visning på hverdager etter arbeidstid (16 – 22) er NOK 600.

Timepris for visning i helg er NOK 800.

Ved uttak av nye kjerner utenom arbeidstid må to personer fra OD være til stede, og timeprisen vil derfor dobles.

Alle som bruker visningsrom og Geobank utenom ordinær arbeidstid skal være registrert i ODs besøkssystem, alle og må melde fra når de kommer og går til ansvarlig OD-ansatt.

 

Elektronisk søknadsskjema for uttak av geologisk prøvemateriale fra lete- og produksjonsbrønner


Geologisk prøvemateriale består av følgende prøvetyper:

  • Borekaks
  • Konvensjonelle kjerner (ikke sideveggskjerner)
  • Olje fra funn og felt

For å ta ut prøver av Oljedirektoratets geologiske prøvemateriale må søkeren fylle ut dette skjema.

Oljedirektoratet skal motta rapport, analyseresultater, tynnslip, mikropalentologiske og palynologiske preparater for alle studier basert på Oljedirektoratets geologisk prøvemateriale innen 6 måneder etter prøveuttak. Dette gjelder også studier basert delvis på materiale fra OD.

Ved behov for hjelp med det elektroniske skjemaet, ta kontakt med Ida Margrete Meling.

 

E-postbestilling for norske geokjemiske standarder (NGS)


Søknader om prøver fra norske geokjemiske standarder (NGS) må inneholde:

  • søkerens navn, postadresse, telefon- og faksnummer, e-postadresse og en kontaktperson
  • beskrivelse av normal analytisk aktivitet i laboratoriet    
  • beskrivelse av hva NGS-prøvene skal brukes til

Mottakerne av NGS-prøvene skal sende data fra sine analyser av prøvene til OD for framtidig avgrensing av standarden og kalibrering.

Søknader sendes til Ida Margrete Meling.


12.11.2018