Barentshavet - karbon til perm letemodeller

 

Barentshavet - karbon til perm letemodeller   Kart Kart

 

bcu,pl-3 (ubekreftet)

bcu,pl-4

bcu,pp-4 (ubekreftet)

bcu,pp-5 (ubekreftet)

bcu,pp-7 (ubekreftet

Gruppe/
formasjon

Gipsdalengruppen med Falk- og Ørnformasjonen

Gipsdalengruppen med Falk- og Ugleformasjonen

Gipsdalengruppen med
Landnørdingsvika, Kapp Kåre-, Kapp Hanna og Kapp Dunerforma-sjonen  

 

Alder

Senbasjkirija-
sensakmara

Senbasjkirija-sensakmara

Mellom-basjkirija-senword

Område

Finmarks-plattformen

Lopphøgda og Polheimsunder-plattformen

Finmarks-plattformen

Lopphøgda

Stappehøgda

Reservoar

Kalksteiner og dolomitter

Sandstein

Avsetningsmiljø

Karbonatoppbygninger i grunnmarint, varmt vann

Fortrinnsvis marginalt til grunnmarint, alluvialt til fluvialt miljø i karbontid

Felletype

Stratigrafiske, men en kombinasjon av stratigrafiske-og strukturelle kan ikke utelukkes 

Kildebergart

Øvre devon-undre karbon skifre, undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempel-fjorden-gruppen), midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen)

Undre karbon kull (Billefjorden gruppen) og øvre perm skifre (Tempel-fjorden-gruppen)

Øvre devon-undre karbon skifre, undre karbon kull (Bille-fjorden gruppen), øvre perm skifre  (Tempel-fjorden-gruppen)

Øvre devon-undre karbon skifre, undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempel-fjorden-gruppen) og midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen)

Øvre devon-undre karbon skifre  (Nor-hamna og Kapp Harry-leddet) og undre perm organisk karbonatrikt slam (Kapp Dunér-formasjonen ekvivalent)

Kritiske faktorer

Tilstedeværelse av kildebergart, reservoar kvalitet. Områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

Lenke til eksempel på funn        

Lenke til eksempel på undersøkelses-brønner

Samme som Bcu,pl-3 

 

 

 

 


27.04.2018