Barentshavet - midtre til øvre perm letemodeller

 

Barentshavet - midtre til øvre perm letemodeller   Kart Kart

  

bpm,pu-4 (ubekreftet)

bpm,pu-5

bpm,pu-7 (ubekreftet)

bpu-4

Gruppe /
formasjon

Bjarmelandgruppen med Ulv-, Polarrev-, og Isbjørnformasjonen, Tempelfjordengruppen med Røyeformasjonen

Miseryfjellet-formasjonen

Tempelfjorden-gruppen med Røyeformasjonen

Alder

Sakmara-arti

Sencisuralia- guadalup

Sencisuralia- guadalup

Område

Finnmarks-plattformen

Lopphøgda

Stappehøgda

Finnmark-plattformen

Reservoar

Silisifiserte karbonater og sandsteiner

Silisifiserte karbonater og  sandsteiner

Blandete siliklastiske og bioklastiske strata, delvis silisifisert

Silisifiserte karbonater,  sandsteiner og spikulitter

Avsetningsmiljø

Marint, temperert vann

Marginalt til grunnmarint

Marint, temperert vann

Felletype

Stratigrafiske, men også kombinasjon av stratigrafiske og strukturelle

Kildebergart

Undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempelfjordengruppen), midtre trias skifre (Steikobbeformasjonen)

Undre karbon kull og karbonholdig skifer (Billefjordengruppen) og undre perm karbonat rikt slam (Tyrellfjelletleddet), og øvre perm skifre (Tempelfjordengruppen)

Kritiske faktorer

Tilstedeværelse av reservoar og reservoar kvalitet,
områdene har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

Lenke til eksempel på funn

 

 

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 

Barentshavet - midtre til øvre perm letemodeller

 


28.04.2018