Barentshavet - øvre jura til kritt letemodeller

 

Barentshavet - øvre jura til kritt letemodeller   Kart Kart

 

bju,kl-3

bku-1 (ubekreftet)

Gruppe/
formasjon

Adventdalgruppen med intra Hekkingen, Knurr, Kolje og Kolmuleformasjonen

Adventdalgruppen med Kolje og Kolmuleformasjonen

Alder

Kimmeridge-alba

Hauteriv-alba

Område

Deler av Troms-Finmark forkastningskompleks, Polheims underplattformen, Ringvassøy-Loppaforkastningskomplekset, Bjørnøyrenneforkastningskomplekset, Veslemøyshøyden, Bjørnøyabassenget, sørlig del av Hornsundsforkastningskomplekset

Harstadbassenget og deler av Troms-Finnmarkforkastningskompleks

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Grunt til mer dypmarint

Felletype

Stratigrafisk utkiling og til dels forkastningsbetinget  

Kildebergart

Øvre jura skifer (Hekkingenformasjonen)

Kritt skifer og øvre jura skifer (Hekkingenformasjonen)

Kritiske faktorer

Forseglingen av fellene og oppbevaring av petroleum,
tilstedeværelse av reservoar, langdistanse migrasjon

Lenke til eksempel på funn

 

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 

 


13.04.2016