Barentshavet - paleocen og suprapaleocen letemodeller

 

Barentshavet - paleocen og suprapaleocen letemodeller   Kart Kart

  

bpc-1 (ubekreftet)

beo-1

Gruppe/
formasjon

Sotbakkengruppen med Torskformasjonen

Alder

Dan-chatti

 Ypres-priabona

Område

Harstadbassenget

Sørvestsnagsbassenget, Hornsundforkastningskomplekset og Vestbakkvulkanittprovinsen

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Deltaisk og grunnmarint, submarine vifteavsetninger

Grunnmarint til mer dypmarint

Felletype

Roterte forkastningsblokker, stratigrafiske utkilinger  

Kildebergart

Skifer av kritt og senjuraisk alder

Kritt skifer

Kritiske faktorer

Tilstedeværelse av reservoar,
hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

Lenke til eksempel på funn

 

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 

 


07.08.2017