Barentshavet - trias letemodeller

 

Barentshavet - trias letemodeller   Kart Kart

  

brl-1

brl,rm-4
(ubekreftet)

brl,rm-5

bru-1

bru-2

Gruppe/
formasjon

Sassendalengruppen med Havertformasjonen

Sassendalengruppen med Klappmyss- og Kobbeformasjonen

Kapp Toscanagruppen med Snaddformasjonen

Alder

Indus

Indus-anisus

Ladin-tidlignor

Område

Finnmarksplattformen, Hammerfestbassenget, Hoop-, Måsøy-, Nyslepp- og Troms-Finnmark-forkastnings-komplekset, Lopphøgda, Maudbassenget, Mercuriushøgda, Nordkappbassenget, Norselhøgda og Swaengrabenen

Finnmarks og Bjarmelands-plattformen og Nordkapp-bassenget

Lopphøgda, Maudbassenget, Mercuriushøgda, Hoopforkastnings-komplekset og vestlige deler av Bjarmelands-plattformen

Finnmarks og Bjarmelands-plattformen, Nordkapp-bassenget og Norselhøgda

Lopphøgda, Maudbassenget, Mercuriushøgda, Fingerdjupsunder-bassenget, Veslemøyhøgda, deler av Bjørnøybassenget, Stappehøgda, Bjørnøyrenne-forkastnings-komplekset, Hoop-forkastnings-komplekset og vestlige deler av Bjarmelands-plattformen

Reservoar

Sandsteiner

Avsetningsmiljø

Fluvialt, deltaisk, grunnmarint, tidevannsdominert og estuarier 

Felletype

Hovedsakelig stratigrafisk, men også strukturelle (roterte forkastningsblokker og halokinese)

Stratigrafiske

Strukturelle (roterte forkastningsblokker og halokinese)

Kildebergart

Øvre devon-undre karbon kull (Billefjorden gruppen) og øvre perm skifre (Tempelfjorden gruppen).

Øvre devon-undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen) og øvre trias delta slette skifre og kull

Midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen), undre karbon kull (Billefjorden gruppen) og øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen)  

Øvre devon-undre karbon kull (Billefjorden gruppen), øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen) og øvre trias delta slette skifre og kull

Midtre trias skifre (Steinkobbe-formasjonen), undre karbon kull (Nordkapp-formasjonen) og øvre perm skifre (Tempelfjorden-gruppen), undre perm karbonatrikt slam (Tyrellfjellet-leddet ekvivalent)

Kritiske faktorer

Lateral utbredelse av reservoar og reservoarkvalitet
Hele området har vært utsatt for skråstilling av lagrekken, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon.

Lenke til eksempel på funn

 

 

Lenke til eksempel på undersøkelses-brønner

 

Barentshavet - trias letemodeller

 


27.04.2018