Barentshavet - undre karbon letemodeller

 

Barentshavet - undre karbon letemodeller   Kart Kart

 

bcl-3

bcl-4 (ubekreftet)

Gruppe/
formasjon

Billefjordgruppen med Blærerot-, Tettegras- og Soldoggformasjonen

Alder

Tournai-visè

Område

Finmarksplattformen

Lopphøgda, Polhemsunderplattformen og Stappehøgda

Reservoar

Sandstein og konglomerater

Avsetningsmiljø

Fluvial og alluvial, elve- og flomslettesystemer

Felletype

Strukturelle og stratigrafiske

Kildebergart

Øvre devon til undre karbon kull og karbonholdig skifre (Billefjordgruppen)

Kritiske faktorer

Oppbevaring og lekkasje på grunn av skråstilling, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon

Lenke til eksempel av undersøkelsesbrønner

 

 


23.10.2018