Barentshavet - undre til midtre jura letemodeller

 

Barentshavet - undre til midtre jura letemodeller   Kart Kart

  

bjl,jm-5

bjl,jm-6

bjl,jm-7

Gruppe/
formasjon

Kapp Toscanagruppen med Tubåen-, Nordmela-, Stø- og Fruholmenformasjonen

Alder

Rætia-nor

Hettange-nor

Område

Hammerfestbassenget

Troms-Finnmark forkastningskomplekset, Tromsøbassenget, Veslemøyhøgda, Bjørnøyabassenget, Stappehøgda

Bjarmelandsplattformen og Nordkappbassenget

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Fluvialt, deltaisk, estuarint og grunnmarint

Felletype

Roterte forkastningblokker og horst strukturer

Roterte forkastningblokker og horst strukturer
I Nordkappbassenget: stratigrafiske feller relatert til salt diapirer, roterte forkastningsblokker kan også forekomme

Kildebergart

Øvre jura skifer (Hekkingenformasjonen), men trias skifre kan også ha bidratt

Øvre jura (Hekkingenformasjonen), men også eldre kildebergarter kan ha bidratt

Undre-midtre trias (Steinkobbeformasjonen)

Kritiske faktorer

Mektigheten av Nordmela- og Støformasjonen tynner mot nordøst,
tilstedeværelse av takbergart med tilstrekkelig evne til forsegling, oppbevaring og lekkasje på grunn av at hele området har vært utsatt for skråstilling, reaktivering av forkastninger, samt kenozoisk heving og erosjon, spesielt for grunne og/eller trunkerte strukturer

Lenke til eksempel på felt

 

 

Lenke til eksempel på funn

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 

 


03.07.2014