Nordsjøen - kritt letemodeller

 

Nordsjøen - kritt letemodeller   Kart Kart

 

nkl-2

nku-2

nku-3

nku-4

nku-5

Gruppe/
formasjon

Cromer Knollgruppen med Agatformasjonen

Shetlandgruppen med Hod-, Tor- og Ekofiskformasjonen, Rogalandgruppen med Vidarformasjonen

Shetlandsgruppen med  Kyrreformasjonen, mulig Tryggvason-formasjonen
Alder Berrias? cenoman? Santon(?) – tidligpaleocen Senoman - maastricht

Område

Sogngrabenen

Sentral del av Sentralgrabenen fra Albuskjell til Hod

Omkringliggende deler i Sentralgrabenen utenfor de store kalkfeltene

Utsirahøgda

Sogngrabenen
Reservoar Sandstein Kritt Sandstein
Avsetningsmiljø Dypmarin Marint, resedimentasjon Dypmarin
Felletype Stratigrafisk Halokinetisk og stratigrafisk Stratigrafisk, strukturell er en mulighet
Kildebergart Øvre jura skifer (Draupne- og Heatherformasjonen), undre til midtre jura skifer og kull Øvre jura (Mandal- og Draupneformasjonen) Øvre jura skifer (Draupne- og Heather-formasjonen), undre til midtre jura skifer og kull
Kritiske faktorer Utbredelse av reservoar Kvalitet på reservoarbergart Utbredelse av reservoar og forsegling

Lenke til eksempel på felt

 

 

 

 

Lenke til eksempel på funn

 

Lenke til eksempel på undersøkelses-brønner

 

 

 

Nordsjøen - kritt letemodeller

 


20.02.2017