Nordsjøen - øvre jura letemodeller

 

Nordsjøen - øvre jura letemodeller   Kart Kart

 

nju-1

nju-2

nju-3

Gruppe/
formasjon

Vikinggruppen med Heather-, Krossfjord-, Fensfjord-, Sognefjordformasjonen

Vikinggruppen med intra Draupne- og intra Heatherformasjonen

Vestlandgruppen med Ulaformasjonen,
Tynegruppen med Eldfisk- og Farsundformasjonen, Vikinggruppen med intra Draupne-, intra Heather- og Braeformasjonen

Alder

Bajoc - berrias

Oxford - berrias

Område

Sogngrabenen, Hordaplattformen, Stordbassenget, nordlige Vikinggrabenen, Øygarden forkastningskomplekset

Tampenutstikkeren, Sogngrabenen, nordlige Vikinggrabenen

Sentralgrabenen, sørlige Vikinggrabenen

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Marginalt til grunnmarin og dypt vann

Felletype

Stratigrafiske- og strukturelle feller, roterte forkastningsblokker 

Kildebergart

Øvre jura skifer (Draupne- og Mandalformasjonen). Funnet 2/2-5 (nju-3) inneholder olje fra en ukjent, mulig pretrias kildebergart

Kritiske faktorer

Migrasjon til de østlige delene av modellen

Reservoar og forsegling

Reservoar

Lenke til eksempel på felt

Lenke til eksempel på funn

 

Kart Nordsjøen øvre jura

 

 


12.08.2014