Nordsjøen - øvre trias til midtre jura letemodeller

 

Nordsjøen - øvre trias til midtre jura letemodeller   Kart Kart

 

nru,jm-1

njl,jm-1

njm-1

njl,jm-4

 

Gruppe/
formasjon

Hegregr. med Lundefm, Statfjordgr., Dunlingr. med Amundsen- og Cookfm.,
Brentgr. med Broom-, Etive-, Rannoch-, Oseberg-, Ness- og Tarbertfm.

Hegregr. med Skagerrakfm., deler av Statfjordgr., Vestlandsgr. med Sleipner og Huginfm.

Vestlandgr. med Bryne- og Sandnesfm.

Hegregr. med Skagerrakfm. og Gassumfm., Vestlandgr. med Brynefm.

 

Alder

Nor - callov

Nor - callov

Bajoc - callov

Rætia - bath

 

Område

Mørebassenget, Tampen-
utstikkeren, Lomreterrassen, Sogngrabenen, Hordaplattformen, nordlige Vikinggrabenen, Utsirahøgda

Sørlige Vikinggrabenen, Utsirahøgda, Lingsenkningen og Jærenhøgda

Egersund-
bassenget

Sentral-grabenen

 

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Elv, delta og grunnmarin

Felletype

Strukturell, roterte forkastningsblokker, av og til med stratigrafisk element, forseglende forkastninger

Kildebergart

Øvre jura skifer (Draupne-, Heather-, Tau-, Farsund- og Mandalformasjon), midtre jura skifer og kull (Gassum-, Bryne-, Ness- og Sleipnerformasjonen, mulig Drakeformasjonen)

Kritiske faktorer

Moden kildebergart i Farsundbassenget

Lenke til eksempel på felt

 

Lenke til eksempel på funn

 

 

Lenke til eksempel på undersøkelses-brønner

 

 

 

Nordsjøen - øvre trias til midtre jura letemodeller

 


20.02.2017