Nordsjøen - paleocen letemodeller

 

Nordsjøen - paleocen letemodeller   Kart Kart

 

npc-1

npc-2

npc-3

npc-4 (ubekr.)

npc-5 (ubekr.)

npc-6 (ubekr.)

Gruppe/
formasjon

Rogaland-
gruppen med Ty-, Heimdal-, Hermod- og intra Balder-
formasjonen

Rogaland-
gruppen
med Maureen-, Andrew-, Fiskebank- og Forties-
formasjonen

Rogalandgruppen med intra Sele- og intra Lista-
formasjonen

Rogaland-
gruppen med intra Listaformasjonen

Rogaland-
gruppen med ekvivalenter til Heimdal- og Hermodformasjonen

Alder

Paleocen

Område

Viking-
grabenen, Horda-
plattformen og Sleipner-
terassen

Sentral-
grabenen og Sørvest-lands-
høgda

Sørvestlige del av Dansk-norske basseng, Åstagrabenen, Sørvest-lands-
høgda og Sentral-
grabenen

Sogn-
grabenen, Uer-
terassen, Tampen-
utstikkeren, nordlig del av Viking-
grabenen, Horda-
plattformen

Tampen-
utstikkeren

Dansk-norske basseng, Egersund-
bassenget, Åsta-
grabenen, Sørvest-lands-
høgda

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Dypmarin

Felletype

Stratigrafiske og strukturelle, eller kombinasjon av disse to

Kildebergart

Øvre jura skifer (Draupne-,  Heather- og Mandalformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipner-, Bryne-, Tau- og Mandalformasjonen) 

Kritiske faktorer

Langdistanse migrasjon

Kvalitet på reservoarbergart og felle

Lang-distanse migrasjon

Lenke til eksempel på felt

Modellen er bekreftet med funn på dansk sektor (Siri-feltet)

 

 

 

Lenke til eksempel på funn

 

 

 

 

Lenke til eksempel på undersøkelses-brønner

 

 

Nordsjøen - paleocen letemodeller

 

 


05.01.2017