Nordsjøen - sub øvre kritt letemodell

 

Nordsjøen - sub øvre kritt letemodell   Kart Kart

 

nsbku-1

Gruppe/formasjon

Udifferensiert

Skagerrakformasjonen

Udifferensiert

Alder

Kambrosilur

Sentrias

Jura

Tidligkritt

Område

Sørlige del av Utsirahøgda

Reservoar

Oppsprukket og forvitret grunnfjell, konglomerat, sandstein

Avsetningsmiljø

Forvitring av eksponert grunnfjell. Sandstein avsatt som vifter i lokale grabener, langs kanten av grunnfjellshøgda og/eller som grunnmarin sand, delta og elveavsetninger

Felletype

Strukturell og/eller stratigrafisk

Kildebergart

Øvre jura skifer (Draupneformasjonen)

Kritiske faktorer

Utbredelse, tykkelse og kvalitet av reservoar, migrasjon

Lenke til eksempel på felt
Lenke til eksempel på funn

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 


20.06.2016