Nordsjøen - subtriasiske letemodeller

 

Nordsjøen - subtriasiske letemodeller   Kart Kart

 

npl-2

npl-1 (ubekreftet)

Gruppe/
formasjon

Rotligendesgruppen og navnløse grupper av devon og karbon alder

Alder

Devon, karbon, perm og mulig trias

Område

Sentralgrabenen, sørlige Vikinggrabenen, Sørvestlandshøgda og Jærenhøgda

Dansk-norske bassenget, Egersundbassenget, Linggrabenen og Selehøgda

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Hovedsaklig kontinental

Felletype

Roterte forkastningsblokker

Kildebergart

Øvre jura skifer (Haugesund-, Farsund- og Mandalformasjonen)

Ukjent kilde av pretrias alder

Kritiske faktorer

Tilstedeværelse av moden kildebergart i den østlige del av området er ikke bekreftet, migrasjon, timing, reservoarkvalitet på grunn av stort reservoardyp

Lenke til eksempel på felt

 

Lenke til eksempel på funn

 

Lenke til eksempel på undersøkels-brønner

 

Kart Nordsjøen

 


12.08.2014