Nordsjøen - suprapaleocen letemodeller

 

Nordsjøen - suprapaleocen letemodeller   Kart Kart

 

neo/grid-1

neo/frigg-1

nol-1

Gruppe/
formasjon

Hordalandgruppen med Gridformasjonen

Hordalandgruppen med Friggformasjonen

Hordalandgruppen Vade- og Gridformasjonen

Alder

Mellom- til seneocen, tidligoligocen

Tidligeocen

Seneocen - oligocen

Område

Vikinggrabenen og Utsirahøgda

Vikinggrabenen og vestlig del av Hordaplattformen

Dansk-norske bassenget, Sørvestlandshøgda og østlig del av Sentralgrabenen

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Dypmarin

Felletype

Kombinert stratigrafisk og strukturell

Kildebergart

Øvre jura skifer (Draupneformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipnerformasjonen)

Øvre og midtre jura skifer og kull (Bryne-, Tau-, Farsund- og Mandalformasjonen)

Kritiske faktorer

Langdistanse migrasjon og biodegradering 

Lenke til eksempel på felt

 

 

Lenke til eksempel på funn

Lenke til eksempel på undersøkels-brønner

Med Gridformasjonen:

 

Med Vadeformasjonen:

 

 


05.01.2017