Norskehavet - grunnfjell letemodell

 

Norskehavet - grunnfjell letemodell   Kart Kart

 

nhpe-1 (ubekreftet)

Gruppe/formasjon 

Udifferensiert

Alder

Prekambrisk

Område

Utrøstryggen, Ribbebassenget, Jennegghøgda, Marmæleutstikkeren, vestflanken av Røsthøgda

Reservoar

Oppsprukket og tildels forvitret grunnfjell

Avsetningsmiljø

Eksponering til luft

Felletype

Stratigrafisk over roterte grunnfjellsblokker

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen)

Kritiske faktorer

Reservoar, forsegling i bunn og topp av felle, migrasjon, oppbevaring

Lenke til eksempel på brønner

6814/4-U-1 påviste forvitret grunnfjell under sedimenter av jura alder. Informasjon fra dette borehullet er tilgjengelig på SINTEFs hjemmeside

 

 

 


29.04.2016