Norskehavet - midtre jura letemodell

 

Norskehavet - midtre jura letemodell   Kart Kart


nhjm-1

Gruppe/formasjon 

Vikinggruppen med Melkeformasjonen

Alder

Bajoc - oxford

Område

Dønnterrassen, Revfallsforkastningskomplekset, sørlige del av Rødøyhøgda

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Grunnmarin – marginal marin

Felletype

Strukturell / stratigrafisk

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen)

Kritiske faktorer

Tilstedeværelse av reservoar

Lenke til eksempel på felt

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 


03.07.2014