Norskehavet - øvre jura letemodeller

 

Norskehavet - øvre jura letemodeller   Kart Kart

 

nhju-1

nhju-2

Gruppe /
formasjon

Vikinggruppen med Melke-, Rogn- og Spekkformasjonen

Alder

Bajoc - berrias

Område

Grindagrabenen, Gimsbassenget, Haltenterrassen, Sklinnaryggen, Slørebotnunderbassenget, Råsbassenget, Måløyskrenten

Trøndelagsplattformen, Frobassenget, Frøyhøgda, Møre-Trøndelagforkastningskomplekset

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Submarin

Kyst til grunnmarin

Felletype

Stratigrafisk og strukturell

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og øvre trias til undre jura kullag (Åreformasjonen)

Kritiske faktorer

Tilstedeværelse og kartlegging av reservoar

Tilstedeværelse og kartlegging av reservoar, migrasjon

Lenke til eksempel på felt

 

Lenke til
eksempel
på funn

 

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 


29.04.2016