Norskehavet - øvre kritt letemodeller

 

Norskehavet - øvre kritt letemodeller   Kart Kart

 

nhku-2

nhku-3 (ubekreftet)

nhku-4

nhku-5 (ubekreftet)

nhku-6

Gruppe /
formasjon

Cromer Knoll-gruppen med Lysingformasjonen og yngre sandsteiner

Cromer Knoll-gruppen med Lysing-formasjonen, Shetlands-gruppen med Kvitnos-, Nise- og Springar-formasjonen

Cromer Knoll-gruppen med Lysing-formasjonen, Shetlands-gruppen med Kvitnos-, Nise- og Springar-formasjonen, eventuelt sandstein av paleocen alder (Rogalands-gruppen)

Øvre kritt udifferensiert

Cromer Knoll-gruppen

Alder

Cenoman - campan

Turon - maastricht

Senkritt (udifferensiert) til tidlig paleocen

Senkritt (udifferensiert)

Cenoman - coniac

Område

Halten-terrassen, Dønn-terrassen, Råsbassenget

Ribbe-bassenget, Lofot-bassenget, Utrøsthøgda

Nykhøgda, Fenris-grabenen, Gjallar-ryggen, Vigrid-synklinalen, Møre-bassenget (vestlig område)

Træn-bassenget, Utgardshøgda, Vestfjord-bassenget

Slørebotn-under-bassenget

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Grunnmarin til dypmarin

Felletype

Hovedsakelig stratigrafisk

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer

Kritiske faktorer

Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon

Lenke til eksempel på felt

 

 

 

Lenke til eksempel på funn

 

 

Lenke til eksempel på undersøkelses-brønner

 

 

 


29.04.2016