Norskehavet - øvre trias til midtre jura letemodeller

 

Norskehavet - øvre trias til midtre jura letemodeller   Kart Kart

 

nhjl,jm-1(ubekreftet)

nhjl,jm-2

nhjl,jm-3 (ubekreftet)

Gruppe /
formasjon

Udifferensiert

Båtgruppen med Åre-, Tilje-, Tofte- og Rorformasjonen, Fangstgruppen med Ile-, Not- og Garnformasjonen

Båt- og Fangstgruppen

Alder

Udifferensiert

rætia - bathon

Område

Ribbebassenget, Vestfjordsbassenget, Utrøstryggen, Trænbassenget, Harstadbassenget

Haltenterrassen, Nordlandsryggen, Dønnterrassen, Revfallsforkastningskomplekset

Helgelandsbassenget

 

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Kyst, deltaflate og grunnmarint

Felletype

Roterte forkastningsblokker

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og øvre trias til undre jura kullag (Åreformasjonen)

Øvre trias - undre jura kullag (Åreformasjonen) og muligens eldre kildebergarter (perm (ref. stratigrafisk borehull 6611/9-U-1), devon)

Kritiske faktorer

Reservoarkvalitet, tilstrekkelig moden kildebergart og migrasjon, nhjl,jm-1, nhjl,jm-3: heving og erosjon, nhjl,jm-2: forsegling av fellen pga høyt reservoartrykk

Lenke til eksempel på felt

 

 

Lenke til eksempel på funn

 

 

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 

 


03.07.2014