Norskehavet - paleocen letemodeller

 

Norskehavet - paleocen letemodeller   Kart Kart

 

nhpc-1

nhpc-4

nhpc-2 (ubekreftet)

Gruppe/formasjon 

Rogalandsgruppen med Eggasandstein (uformelt navn)

Rogalandsgruppen med Tangformasjonen

Alder

Dan - thanet

Område

Østlig område i Mørebassenget

Vestlige områder i Vøring- og Mørebassenget

Vestfjordsbassenget, Trænbassenget, Kvalnesdjupsgrabenen, Ribbebassenget, Någrindsynklinalen

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Grunnmarin til dypmarin

Felletype

Strukturelt og stratigrafisk

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og kritt skifer

Kritiske faktorer

Identifisering og kartlegging av reservoarutbredelse, tykkelse og kvalitet, identifisering av stratigrafisk utkiling, oppbevaring av petroleum i mulige feller som følge av seinere hevning og erosjon (nhpc-2)

Lenke til eksempel på felt

 

 

Lenke til eksempel på funn

 

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 


29.04.2016