Norskehavet - perm til paleocen letemodell

 

Norskehavet - perm til paleocen letemodell   Kart Kart

 

nhpp,pc-1 (ubekreftet)

Gruppe /
formasjon

Udifferensiert

Alder

Perm - paleocen

Område

Vøringrandhøgda, Mørerandhøgda

Reservoar

Sandstein, karbonat

Avsetningsmiljø

Kontinentalt til dypmarint

Felletype

Hovedsakelig strukturell

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kilde av kritt alder

Kritiske faktorer

Reservoar, kilde, oppbevaring,
kartlegging vanskelig pga overdekning av basalt

 

 


03.07.2014