Norskehavet - subtrias letemodell

 

Norskehavet - subtrias letemodell   Kart Kart

 

nhpp,rr-1 (ubekreftet)

Gruppe/formasjon 

Udifferensiert

Alder

Karbon - trias

Område

Trøndelagsplattformen med Frobassenget, deler av Nordlandsryggen, østlig del av Vestfjordsbassenget

Reservoar

Sandstein, karbonat

Avsetningsmiljø

Kontinentalt til delta, karbonatoppbygginger

Felletype

Hovedsakelig strukturell

Kildebergart

Mulig øvre perm skifer eller undre trias skifer. Spekk- og Åreformasjonen er marginalt modne

Kritiske faktorer

Reservoar, kildebergart

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner og grunne borehull


Informasjon fra de grunne stratigrafiske borehullene er tilgjengelig på SINTEFs hjemmeside

 

 


03.07.2014