Norskehavet - suprapaleocen letemodell

 

Norskehavet - suprapaleocen letemodell   Kart Kart

 

nheo-1 (ubekreftet)

Gruppe/formasjon

Udifferensiert

Alder

Eocen

Område

Mørerandhøgda, Vøringrandhøgda, vestligste deler av Møre- og Vøringbassenget.

Reservoar

Oppsprukkede vulkanske og vulkanoklastiske bergarter

Avsetningsmiljø

Eksponert til luft eller marint miljø

Felletype

Tektonisk sprekkesone

Kildebergart

Mulig kilde av kritt alder

Kritiske faktorer

Reservoar, kildebergart, oppbevaring

 

 


03.07.2014