Norskehavet - undre kritt letemodeller

 

Norskehavet - undre kritt letemodeller   Kart Kart

 

nhkl-2

nhkl-3

Gruppe /
formasjon

Cromer Knollgruppen med Lyr- og Langeformasjonen

Cromer Knollgruppen

Alder

Berrias - turon

Tidligkritt udifferensiert

Område

Haltenterrassen, Dønnterrassen, Trænbassenget (østlige område), Vestfjordsbassenget

Slørebotnunderbassenget, Klakksforkastningskomplekset, Gossehøgda, Sognegrabenen

Reservoar

Sandstein

Avsetningsmiljø

Grunnmarin til dypmarin

Felletype

Hovedsakelig stratigrafisk

Kildebergart

Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og mulig kritt skifer

Kritiske faktorer

Identifisering og kartlegging av reservoar, reservoartykkelse og kvalitet, felledefinisjon

Lenke til eksempel på felt

 

Lenke til eksempel på funn

Lenke til eksempel på undersøkelsesbrønner

 

 


03.07.2014