Fant fiskeøgle fra trias på Svalbard

svalbard-ingress
Under geologisk feltarbeid for OD på Svalbard sommeren 2007 fant geologene et godt bevart skjelett av en liten fiskeøgle.
  • Av Jan Stenløkk (tekst og foto)

Selv om rester etter fiskeøgler ikke er uvanlig på Svalbard, er det svært sjelden at hodet er bevart – noe som var tilfellet med dette funnet, som ble gjort på et fjellplatå like ved Muenfjellet på vestkysten av Edgeøya på Svalbard.

Oljedirektoratets feltprogram fortsatte året etter, og Naturhistorisk museum i Oslo ble invitert med for om mulig å ta ut og sikre de viktige fossilene. Miljøverndepartementet ga museet tillatelse til å ta ut inntil tre øgleskjeletter.

På Edgeøya ligger fiskeøglene i et metertykt lag med skifer som ble avsatt i midtre trias (Botneheiaformasjonen) – for om lag 200 millioner år siden. Knoklene består ofte av et blåfarget mineral og er derfor lette å få øye på. Fossilene lå godt framme i dagen, og var derfor sterkt utsatt for forvitring gjennom frostsprengning og annen erosjon.

I løpet av 2008-feltsesongen var paleontologene fra Naturhistorisk museum på Muenplatået to dager, og uttaket av fossilene gikk over all forventning. Det ble samlet inn en rekke øgleknokler; hodeskaller, kjever, ryggrader, overarmsbein, hofte- og skulderknokler og ribbein. Flere av disse hang sammen i større skjelettgrupper.

Museet fikk også med seg tre mer eller mindre komplette skjeletter etter fiskeøgler. På to av disse var kraniet bevart. Et større skjelett ble også funnet, men det ble ikke tatt ut på grunn av størrelsen og tidspress.

Isbjørn, som holder til og ferdes i dette området, var en utfordring i arbeidet med å sikre fiskeøgleskjelettene. Isbjørnene var også på plass sommersesongen 2008. En bjørn kom mot geologene og la seg ned ikke så langt unna for å følge med i arbeidet. For sikkerhets skyld ble arbeidet avsluttet så fort som praktisk mulig.

Oljedirektoratet har delvis sponset prepareringen av fossilet. Den mest komplette lille fiskeøglen ble høsten 2010 sendt til Löwentor-museet i Stuttgart i Tyskland, hvor den blant annet ble sandblåst, slik at knoklene kommer bedre fram.

En nøyaktig avstøpning av det best bevarte fiskeøglefossilet er stilt ut i resepsjonen i Oljedirektoratets lokaler i Stavanger.

 

Fiskeøgle

En av platene med fiskeøglefossilt løftes forsiktig ut, for å bli bandasjert med gips for transport til båten. Øyehulen og ”nebbet” er godt synlig, og rundt ligger deler av ribben og ryggvirvler (foto: Jan Stenløkk).


19.03.2012