Internasjonal virksomhet

Oljedirektoratets internasjonale virksomhet er tredelt:

1. Håndtere forholdet til land som grenser til områder hvor Norge har sine olje- og gassreserver.
2. Samarbeide med Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet.
3. Bistå andre nasjoner med kompetanse innen petroleumsvirksomhet og ressursforvaltning.

Deler kunnskap med Uganda

Oljedirektoratet bistår Uganda med å forvalte sine nyoppdagede olje- og gassressurser til beste for befolkningen.

Bygger opp landet fra grunnen

Øst-Timor er et ungt land med store utfordringer. Men landets myndigheter har bygget opp en olje- og gassforvaltning som høster internasjonal anerkjennelse.

Bidrar med kunnskap til andre land

Oljedirektoratet (OD) har et omfattende internasjonalt engasjement. Det spenner fra forvaltning av olje- og gassressurser til utviklingsbistand.

Kontakt

Øystein Kristiansen
Tlf: 51 87 62 41