Internasjonal virksomhet

Oljedirektoratets internasjonale virksomhet er tredelt: Den ene delen er å håndtere forholdet til land som grenser til områder hvor Norge har sine olje- og gassreserver. Den andre er samarbeid med Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet. Den tredje delen er å bistå andre nasjoner med kompetanse innen petroleumsvirksomhet og ressursforvaltning.

Deler kunnskap med Uganda

Oljedirektoratet bistår Uganda med å forvalte sine nyoppdagede olje- og gassressurser til beste for befolkningen.

Bygger opp landet fra grunnen

Øst-Timor er et ungt land med store utfordringer. Men landets myndigheter har bygget opp en olje- og gassforvaltning som høster internasjonal anerkjennelse.

Bidrar med kunnskap til andre land

Oljedirektoratet (OD) har et omfattende internasjonalt engasjement. Det spenner fra forvaltning av olje- og gassressurser til utviklingsbistand.

Interaktivt kart

Kontakt

Øystein Kristiansen, tlf: 51 87 62 41