Bygger opp landet fra grunnen

Timor_Leste
Øst-Timor er et ungt land med store utfordringer. Men landets myndigheter har bygget opp en olje- og gassforvaltning som høster internasjonal anerkjennelse.

- Det har vært en rivende utvikling av hele petroleumsadministrasjonen i landet, sier Odd Raustein, prosjektkoordinator i Øst-Timor.  Sivilingeniøren er utleid fra Oljedirektoratet til Norad, som er ansvarlig for gjennomføringen av den norske regjeringens program Olje for utvikling.

Norske oljeeksperter har arbeidet i Øst-Timor siden 2003. De har dermed vært med siden oppstarten av petroleumsnæringen i landet som først ble uavhengig fra Indonesia i 2002.

I utgangspunktet er Øst-Timor et land med store økonomiske og sosiale utfordringer.  Da landet fikk sin selvstendighet, var det blant de fattigste i Asia. Over halvparten av befolkningen på om lag en million mennesker er i tenårene eller yngre. Øst-Timor har ingen industrielle tradisjoner, og utenlandske selskaper vegrer seg fortsatt for å investere i landet på grunn av høy politisk risiko.

Men petroleumsadministrasjonen har ifølge Raustein høstet internasjonal anerkjennelse som den mest profesjonelle sektoren i landet.  Blant annet har anti-korrupsjonsorganisasjonen Extractive Industries Transparency Initative (EITI) rost myndighetene for deres åpenhet.

Odd Raustein lister opp hva som er oppnådd på de seks årene som er gått siden samarbeidsprosjektet startet opp: Øst-Timor gjennomførte sin første konsesjonsrunde i 2005, og sommeren 2008 opprettet det sitt eget ”Oljedirektorat”,  Autoridade Nacional do Petróleo (ANP).  Videre har myndighetene sørget for å etablere et oljefond etter norsk modell.  Fondet har nå, i 2009,  en beholdning på om lag fem milliarder amerikanske dollar, og gir ifølge Raustein god avkastning. Den blir sluset inn i landets økonomi etter nøye fastlagte regler.

Dessuten har landet bygget opp et utdanningstilbud innenfor petroleumssektoren, med flere bachelor- og mastergrader, forteller Raustein. Blant annet studerer fire øst-timoresere i Norge, med sikte på å ta mastergrader innen ulike fagområder.

Så langt er det bare et gass- og kondensatfelt – operert av ConocoPhillips – som er kommet i produksjon i Øst-Timor. Gassen herfra blir ført i land i Australia, mens kondensatet blir lastet i tankskip til havs. Men det foreligger utbyggingsplaner for et oljefelt, og det pågår en diskusjon om utbyggingsløsning for ytterligere et gassfelt, hvor ilandføringssted er ett av temaene. Dessuten er det planer om leteboringer i Timorhavet, hvor alle de så langt påviste olje- og gassreservene befinner seg.

Den norske bistanden har vært konsentrert om å bygge opp landets ressurs- og finansforvaltning. Dette arbeidet blir videreført i en ny femårsperiode som startet høsten 2008. Det nye programmet skal i tillegg omfatte miljøforvaltning.


Øst-Timors fremtid. Barn som leker i Vila, Atauro

Øst-Timors fremtid.

Barn som leker i Vila, Atauro.


27.08.2009