Lagring og bruk av CO2

Norge har lang erfaring med å lagre karbondioksid (CO2) under havbunnen på kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet jobber med spørsmål knyttet til fangst, transport og lagring av CO2. Vi kartlegger områder som egner seg til langvarig og sikker lagring, og utreder også bruk av CO2 til å øke oljeutvinningen.

Utnyttelsestillatelse – utlysning

Olje- og energidepartementet har 5. juli 2018 lyst ut areal for tillatelse til utnyttelse av et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO2 (utnyttelsestillatelse).

Oljeutvinning i revers

Verden jakter på muligheter for å kvitte seg med den problematiske gassen CO2. Oljedirektoratet har vist at det går an å lagre store mengder på norsk sokkel.

Nytt samleatlas over mulige CO2-lagre

Oljedirektoratet avslutter kartleggingen av potensielle CO2-lagre på norsk sokkel med å gi ut en samlet, revidert utgave av de tidligere utgitte atlasene.

Mulige CO2-lagre i Barentshavet kartlagt

Oljedirektoratet har fullført kartleggingen av mulige CO2-lagre på norsk sokkel, og publiserer i dag et atlas over den sørlige delen av Barentshavet.

Kampen mot CO2-klokka

For at verden ikke skal bli opphetet, må karbondioksid (CO2) fanges og lagres. På Mongstad jobbes det med å gjøre fangsten billigere og mer effektiv.

Mulige CO2-lagre i Norskehavet kartlagt

Det er mulig å lagre 5,5 gigatonn karbondioksid i Norskehavet, ifølge Oljedirektoratets nye lagringsatlas. Det er over hundre ganger mer enn all CO2 som ble sluppet ut i Norge i fjor.

Kullkraften kan bli ren

Kullfyrte Longyearbyen seiler opp som en mulig kandidat for et fangst- og lagringsanlegg for karbondioksid (CO2) i Norge.

God plass til CO2-lagre på sokkelen

Den norske delen av Nordsjøen kan romme så mye som 70 milliarder tonn karbondioksid, viser Oljedirektoratets CO2-lagringsatlas som nylig ble lansert.

Kan lagre store mengder CO2 i Nordsjøen

Et atlas som beskriver mulige undergrunnslagre for karbondioksid i den norske delen av Nordsjøen blir i dag overlevert Olje- og energidepartementet.

Myter og fakta om CO2-lagring

Klimagassen karbondioksid kan fanges, transporteres og injiseres i lagre hvor den ikke lekker ut og skader miljøet. Geolog Ine Gjeldvik i Oljedirektoratet forklarer hvordan.

Interaktive CO₂-atlas

For tekniske spørsmål, kontakt
Andreas Bjørnestad

Tlf: 51 87 62 83

Kontakt