Utnyttelsestillatelse – utlysning

05.07.2018
Olje- og energidepartementet har 5. juli 2018 lyst ut areal for tillatelse til utnyttelse av et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av CO2 (utnyttelsestillatelse).

Søknadsfristen er fredag 7. september 2018 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av fjerde kvartal 2018.

Oljedirektoratet vil på tilsvarende måte som ved tildeling av utvinningstillatelser evaluere det geofaglige arbeidet og gi råd til departementet i forkant av en tildeling.

 

Kart som viser søkbart areal

Kart som viser søkbart areal

 

Relevant informasjon

Kontaktpersoner i OD