Økt utvinning

Med dagens produksjonsplaner blir mer enn halvparten av de påviste oljeressursene i norske felt liggende igjen i undergrunnen. En av Oljedirektoratets fanesaker er å bidra til økt utvinning fra produserende felt. Selv noen få prosents økt utvinningsgrad representerer store verdier for samfunnet.

Gode muligheter for å få ut mer olje

Store muligheter for økt oljeutvinning (EOR) på norsk sokkel har blitt påvist i en ny studie.

Store mengder olje fra gassinjeksjon

Siden 1975 har gass blitt injisert for å øke utvinningen på norsk sokkel. Resultatet er 320-360 millioner standard kubikkmeter mer olje og kondensat fra feltene.

Utvinning uten bivirkninger

Tiltak for å øke uttaket av olje fra feltene kan gi en mer energieffektiv utvinning og føre til mindre utslipp av kjemikalier og karbondioksid enn dagens praksis.

Lenge leve kritt!

Forskning på krittreservoarene i Nordsjøen har ikke bare gitt gamle felt lengre levetid. Økt kunnskap kan også gi lange og gode liv til felt i andre deler av verden.

Hvorfor får vi ikke ut 100 prosent av oljen?

Å sikre høy utvinningsgrad, god ressursutnyttelse og verdiskaping fra feltene krever tilgang til rett teknologi, tilstrekkelig kvalifisert personell og evne til beslutninger.

Verktøy for økt utvinning

Vann, gass, vann og gass, skum og vann og gass, kjemikalier, bakterier, brønnstyring, ny teknologi. Verktøyene for å øke utvinningen fra feltene på norsk kontinentalsokkel er mange og ulike - akkur...

samarbeidsforum

Kontakt

Sølvi Amundrud, tlf. 51 87 67 65