Ressursregnskap og analyser

Oljedirektoratet (OD) har et nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel. Disse dataene, kombinert med ODs oversikt og analyser, utgjør faktagrunnlaget som er basis for virksomheten. Ressursregnskapet oppdateres årlig.

Holder regning med ressursene

En av Oljedirektoratets (OD) viktigste oppgaver er å holde oversikt over de samlede petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen.

Ressursregnskapsarkivet

OD oppdaterer ressursregnskapet årlig. Regnskapene som viser tallene for de enkelte felt og funn er tilgjengelige fra 1990.

Ressursregnskap

Kontakt

Tom Andersen, tlf. 51 87 62 75