Ressursregnskap og analyser

Oljedirektoratet (OD) har et nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel. Disse dataene, kombinert ODs oversikt og analyser, utgjør faktagrunnlaget som er basisen for virksomheten. Ressursregnskapet oppdateres årlig.

Oppdaterer ressursregnskapet

OD oppdaterer ressursregnskapet årlig. Regnskapene som viser tallene for de enkelte felt og funn er tilgjengelige fra 1990.

Holder regning med ressursene

En av Oljedirektoratets (OD) viktigste oppgaver er å holde oversikt over de samlede petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen.

Ressursregnskap

Kontakt

Bente Jarandsen, tlf. 51 87 65 17