Ressursregnskapsarkivet

Tall
OD oppdaterer ressursregnskapet årlig. Regnskapene som viser tallene for de enkelte felt og funn er tilgjengelige fra 1990.
12.03.2018 Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikkje påviste petroleums­ressursar på norsk kontinental­sokkel er om lag 15,6 milliardar standard kubikkmeter olje­ekvivalentar.

21.02.2017 Oljedirektoratets estimat for totale oppdaga og ikkje oppdaga petroleums­ressursar på norsk kontinental­sokkel er om lag 14,3 milliardar standard kubikkmeter olje­ekvivalentar.

25.02.2016 Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk kontinental­sokkel er om lag 14,2 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter. Av dette er 47 prosen...

02.03.2015 Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.).

03.03.2014 Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 14,2 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) oljeekvivalenter (o.e.).

01.03.2013 Oljedirektoratets ressursregnskap viser at de totale utvinnbare petroleumsressursene er estimert til 13,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) oljeekvivalenter (o.e.)

29.02.2012 Oljedirektoratets ressursregnskap for 2011 viser en solid økning i påviste ressurser og en netto reserveøkning.

04.03.2011 Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap, med oppdaterte tall per 31.12.2010, er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. 

24.02.2010 Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er produsert 5,3 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e) på norsk sokkel og at forventningsverdien for de gjenværende påviste utvinnbare ressursene er anslått t...

26.02.2009 Det oppdaterte ressursregnskapet viser at 5,1 mrd Sm3 oljeekvivalenter (o.e) er produsert og at forventningsverdien for de gjenværende påviste utvinnbare ressursene er anslått til 5,0 mrd Sm3 o.e. ...

07.03.2008 Oppdatert 15.4.2008 som følge av endring i gassproduksjon på Heidrun. Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,4 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere på norsk kontinentalsokk...

13.03.2007 Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,6 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere og 50 funn som ennå ikke er godkjent for utbygging.

23.02.2006 Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,8 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere. Dette er mer enn dobbelt så mye som det hittil har vært produsert.

22.02.2005 Det oppdaterte ressursregnskapet viser at det er 8,8 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen å produsere. Dette er mer enn dobbelt så mye som det hittil har vært produsert.

12.03.2004 Det oppdaterte ressursregnskapet med estimater for både produserte og gjenværende ressurser på norsk kontinentalsokkel, viser at det er 9,1 milliarder Sm3 olje-ekvivalenter igjen å produsere. Dette...

21.02.2003 Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Utvinnbare petroleumsressurser omfatter både de opprinnelig...

01.03.2002 Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Utvinnbare petroleumsressurser omfatter både de opprinnelig...

31.01.2001 Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap er en oversikt over de utvinnbare petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Utvinnbare petroleumsressurser omfatter både de opprinnelig salgbar...

01.01.2000 Resources The Norwegian Petroleum Directorate's (NPD's) resource account gives an overview of the recoverable petroleum resources on the Norwegian continental shelf. Recoverable petroleum resources...

31.01.1999 Resources The Norwegian Petroleum Directorate's (NPD) resource account gives an overview of the recoverable petroleum resources. Recoverable petroleum resources comprise both the original marketabl...

03.01.1998 Resources The Norwegian Petroleum Directorate's (NPD) resource account gives an overview of the recoverable petroleum resources. Recoverable petroleum resources comprise both the original marketabl...

31.12.1996 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1996 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1995 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1995 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1994 Nedenfor er utdrag fra Oljedirektoratets årsberetning 1994 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1993 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1993 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1992 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1992 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1991 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1991 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1990 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1990 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1985 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1985 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

31.12.1980 Nedenfor er utdrag  fra Oljedirektoratets årsberetning 1980 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

18.02.1976 Nedenfor er utdrag fra Oljedirektoratets årsberetning 1975 som omhandler petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel


12.03.2018