Petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2009

24.02.2010
Her finner du oppdaterte verdiar av ressurs-rekneskapet per 31.12.2009 i pdf-format. Ved vidare bruk av dataene, bes Oljedirektoratet oppgitt som kilde.