Utbygging og drift

Oljedirektoratet bidrar til at relevante løsninger utredes og at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til framtidig ressurspotensial ved nye utbygginger og ombygginger. Videre er Oljedirektoratet en pådriver for effektiv drift av feltene og er synlig og aktiv i prioriterte utvinningstillatelser.

Veiledning til PUD og PAD

Her finner du veiledning til Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD).

Den første oljen fra Barentshavet

Goliat er det første oljefunnet som er bygget ut i Barentshavet. Operatøren Eni Norge satte feltet i drift i 2016, og det er ventet å produsere i minst 15 år.

Måling for milliarder

All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med kjøp og salg, allokering og beregning av skatter og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med at de...

Kontaktperson

Månedlige produksjonstall