Utbygging og drift

Oljedirektoratet bidrar til at relevante løsninger utredes og at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til framtidig ressurspotensial ved nye utbygginger og ombygginger. Videre er Oljedirektoratet en pådriver for effektiv drift av feltene og er synlig og aktiv i prioriterte utvinningstillatelser.

Den første oljen fra Barentshavet

Goliat er det første oljefunnet som er bygget ut i Barentshavet. Operatøren Eni Norge satte feltet i drift i 2016, og det er ventet å produsere i minst 15 år.

Måling for milliarder

All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med kjøp og salg, allokering og beregning av skatter og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med at de...

Planar og prosessar rundt PUD og PAD

Før rettshavarane kan bygge ut eit funn, må ein plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennast av styresmaktene.

Månedlige produksjonstall