Utbygging og drift

Oljedirektoratet bidrar til at relevante løsninger utredes og at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til framtidig ressurspotensial ved nye utbygginger og ombygginger. Videre er Oljedirektoratet en pådriver for effektiv drift av feltene og er synlig og aktiv i prioriterte utvinningstillatelser.

Planar og prosessar rundt PUD og PAD

Før rettshavarane kan bygge ut eit funn, må ein plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennast av styresmaktene.

Måling for milliarder

All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med kjøp og salg, allokering og beregning av skatter og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med at de...

Lang ventetid for Dagny

I 1974 gjorde oljeselskapet Esso et gassfunn i brønn 15/6-2R med riggen Drillmaster. Funnet fikk navnet Dagny. Nå, 35 år senere, vurderer rettighetshaverne om Dagny er moden for utbygging.

Månedlige produksjonstall