Den første oljen fra Barentshavet

goliat-illustrasjon-eni-norge-ingress
20.04.2017
Goliat er det første oljefunnet som er bygget ut i Barentshavet. Operatøren Eni Norge satte feltet i drift i 2016, og det er ventet å produsere i minst 15 år.

Goliat er det første oljefeltet Eni opererer på norsk sokkel, og selskapet har en andel på 65 prosent i utvinningstillatelsen. Statoils andel er 35 prosent.

Feltet ligger 50 kilometer sørøst for Snøhvit-feltet og snaut 50 kilometer fra kysten. Feltet ble i juni 2009 vedtatt utbygd med en flytende produksjons- og lagringsinstallasjon til havs (FPSO).

Reservoarsandsteinen er på grunt dyp og komplisert, og har lav temperatur og lavt trykk. Undervannsutbygging med ilandføring ble vurdert, men utvinnbare oljevolum var for lite, og oljen for vanskelig å transportere.

Gassen som produseres med oljen fra Goliat injiseres nå tilbake til gasskappen i reservoaret for å gi trykkstøtte. Seinere kan det bli aktuelt å eksportere gassen.

Utbyggingsplanen for feltet (PUD) legger opp til at det skal produseres hydrokarboner fra Realgrunnen- og Kobbe-reservoarene. De utvinnbare oljereservene fra disse reservoarene er estimert til 28 millioner standard kubikkmeter (176 millioner fat) olje.

De utvinnbare gassreservene er beregnet til rundt åtte milliarder kubikkmeter. Goliat vurderes som et «rimelig stort felt» med en infrastruktur som har betydning for utbygginger av nye oljefunn i området.

Det pågår arbeid i Goliat-utvinningstillatelsen og i nylig tildelt utvinningstillatelser i området for å påvise flere oljeforekomster som da kan fases inn til Goliat innretningen.

Barentshavet har et mye mer langsiktig perspektiv på ressursutviklingen enn de andre områdene på norsk sokkel, og Barentshavet nord ikke er åpnet for letevirksomhet.

Det er i de siste årene blitt gjort flere interessante oljefunn i Barentshavet sør. Disse funnene har fått navnene Johan Castberg, Alta, Gohta og Wisting, og disse forekomstene blir nå vurdert for utbygging.

Oljedirektoratets oppgave er blant annet å se til at det skal være mulig å fase inn nye funn til infrastrukturen på Goliat. Feltet har kapasitet til å knytte opp nye oljefunn fra 2018.

 

Snadd skal bores fra Goliats undervannsinfrastruktur og produseres på plattformen. Dette øker den beregnede totalproduksjonen fra Goliat til cirka 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (ca 200 millioner fat), hovedsakelig olje. (illustrasjon: Eni).

Snadd skal bores fra Goliats undervannsinfrastruktur og produseres på plattformen. Dette øker den beregnede totalproduksjonen fra Goliat til cirka 32 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (ca 200 millioner fat), hovedsakelig olje.
(illustrasjon: Eni).