Veiledning til PUD og PAD

PUD-PAD
03.07.2017
Her finner du veiledning til Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD).

Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn av:

- erfaringer med bruk av veiledningen

- endringer i regelverk (naturmangfoldloven og havenergiloven)

- oljemeldingen og

- som et initiativ for å styrke myndighetenes oppfølging av utbyggingsprosjekter.

Hensikten med veiledningen er å gi råd om hvordan en PUD eller PAD kan utarbeides for å oppfylle myndighetenes krav og bidra til en effektiv samhandling mellom rettighetshaver/utbygger og myndighetene.

Det er lagt vekt på å forklare saksgang og begreper, samt hva rettighetshaver eller utbygger skal levere ved milepæler før PUD eller PAD, i tillegg til hva selve planen bør inneholde.

Det er særlig lagt vekt på å sikre tidlig involvering av myndighetene når prosjekter planlegges, samt å synliggjøre rettighetshavers eller utbyggers ansvar for å bidra til kvalitetssikring av utbyggingsprosjekter.

Erfaringsoverføring er ansett som viktig, likeledes samordning mellom ulike rettighetshavergrupper.

I tillegg til at planen skal legge grunnlag for god prosjektgjennomføring i utbyggingsfasen, er myndighetene opptatt av at planen ivaretar forhold knyttet til utvinning og kostnadseffektiv drift.

Grunnlaget for en effektiv prosess rundt avslutning og disponering av innretninger, legges i utbyggingsfasen.


Kontaktperson i OD:
Kalmar Ildstad, tlf. 51 87 65 30