Veiledning til PUD og PAD

PUD-PAD
03.07.2017
Det foreligger en ny versjon av veiledning til Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg og drift (PAD).

Veiledningen er oppdatert på bakgrunn av erfaringer med bruk av veiledningen, endringer i regelverk (naturmangfoldloven og havenergiloven), oljemeldingen og som et initiativ for å styrke myndighetenes oppfølging av utbyggingsprosjekter.

Hensikten med veiledningen er å gi råd om hvordan en PUD eller PAD kan utarbeides for å oppfylle myndighetenes krav og bidra til en effektiv samhandling mellom rettighetshaver/utbygger og myndighetene.

Det er lagt vekt på å forklare saksgang og begreper, samt hva rettighetshaver eller utbygger skal levere ved milepæler før PUD eller PAD, i tillegg til hva selve planen bør inneholde.

Det er særlig lagt vekt på å sikre tidlig involvering av myndighetene når prosjekter planlegges, samt å synliggjøre rettighetshavers eller utbyggers ansvar for å bidra til kvalitetssikring av utbyggingsprosjekter.

Erfaringsoverføring er ansett som viktig, likeledes samordning mellom ulike rettighetshavergrupper.

I tillegg til at planen skal legge grunnlag for god prosjektgjennomføring i utbyggingsfasen, er myndighetene opptatt av at planen ivaretar forhold knyttet til utvinning og kostnadseffektiv drift.

Det er også verdt å minne om at grunnlaget for en effektiv prosess rundt avslutning og disponering av innretninger, legges i utbyggingsfasen.


Kontaktperson i OD:
Kalmar Ildstad, tlf. 51 87 65 30